Informujemy, że strona kamakipor.pl wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.
Kama/Kipor
  Start » Katalog » Bezpieczeństwo Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Informacje
O nas
Referencje
Kontakt
Wysyłka i zwroty
Ochrona prywatności
Korzystanie z serwisu
Kategorie
Nowości więcej
Motopompa PGP30M
Motopompa PGP30M
2478,93zł
Szukaj
Poufność i bezpieczeństwo transakcji Poufność i bezpieczeństwo transakcji

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Stworzyliśmy dla Państwa niniejszy dokument w celu informacyjnym dyktowanym obowiązkiem prawnym wynikającym z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej "RODO" oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest TECHAT Magdalena Częstochowska, ul. Jagiełły 21/58, 08-110 Siedlce zwany dalej "Administratorem".

Kontakt z administratorem:
Administrator Danych Osobowych
TECHAT Magdalena Częstochowska
Zakrze 80, 08-200 Łosice, Polska
e-mail: biuro@techat.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze nawiązanych kontaktów bezpośrednich w siedzibach firmy oraz poza nią, np.: imprez targowych i spotkań o charakterze zawodowym/biznesowym podczas, których dobrowolnie wymieniliśmy dane osobowe, w drodze nawiązania współpracy handlowej na podstawie stosownych umów, wynikające z potrzeby i celu realizacji zamówień na produkty i usługi, w drodze kontaktów telefonicznych, w drodze korespondencji elektronicznej i tradycyjnej papierowej, poprzez formularze kontaktowe i chat online/offline na naszych stronach www, w wyniku rejestracji na naszych stronach www.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne dla realizacji celów prowadzonej działalności gospodarczej - dostarczania produktów i realizacji usług oraz na podstawie zgód, umów zgodnie z art. 6 RODO lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu firmy TECHAT Magdalena Częstochowska, w tym:
- dla umożliwienia szerzenia informacji na temat oferowanych produktów i świadczonych usług, szczególnie dla realizacji celów polityki informacyjnej i marketingowej,
- zapewnienia obsługi zapytań ofertowych, zapytań o szczegóły techniczne dotyczące produktów i usług, obsługi próśb związanych ze świadczeniem usług, pomocy serwisowej,
- realizacji zamówień na produkty i usługi, transakcji, procesów doręczenia w transporcie i logistyce,
- umożliwienia realizacji zawieranych umów,
- umożliwienia realizacji procesów reklamacyjnych,
- umożliwienia obsługi zamówień wewnętrznych,
- umożliwienia realizacji procesów windykacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
- umożliwienia rozwiązywania problemów technicznych związanych z wyżej wymienionymi punktami,
- umożliwienia nadzorowania poprawności realizacji wszystkich procesów związanych z wyżej wymienionymi punktami
Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych, co wynika bezpośrednio z wymogów prawa.
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w tym kierowanych newsletterów po wyrażeniu zgody) zgodnie z Polityką prywatności na stronach www. Nadmieniamy, że zgodnie z regułą minimalizacji ryzyka nie przetwarzamy danych innych jak tylko te, które dla realizacji powyższych celów są niezbędne.

Jakie dane przetwarzamy?
Państwa dane jakie możemy przetwarzać to tzw. dane zwykłe, w skład których mogą wchodzić: imiona, nazwiska, adresy korespondencyjne, adresy e-mail, numery telefonów, dane identyfikacyjne PESEL, numery kont bankowych, dane płatników typu NIP, REGON, KRS (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Jakie czynności przetwarzania prowadzimy?
Dla realizacji celów przetwarzania możemy prowadzić takie czynności jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, porządkowanie, zmienianie, usuwanie, wykonywanie kopii zapasowych, aktualizacja danych, anonimizacja i pseudonimizacja danych, udostępnianie (na podstawie stosownych umów i zgód ze strony osób, których dane są przetwarzane chyba, że obowiązek przetwarzania wynika z podstawy prawnej).
W procesach przetwarzania danych osobowych kierujemy się 6 zasadami RODO:
- zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości - przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. Informujemy w niniejszym dokumencie naszych klientów, potencjalnych klientów i innych użytkowników naszych usług w sposób wyczerpujący i jak najprostszym językiem, by byli świadomi, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe,
- zasada minimalizacji i adekwatności danych - przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
- zasada prawidłowości danych - dokładamy wszelkich starań, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne. Możemy co jakiś czas prosić głównie stałych klientów o weryfikację ich danych. Prosimy ich też o to, by informowali nas o wszelkich zmianach danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp.),
- zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych - dane osobowe klientów zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa),
- zasada integralności i poufności danych - zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem,
- zasada rozliczalności - jesteśmy w stanie wykazać, w sposób, którego wymaga od nas prawo, że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu teleinformatycznego) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj.: prawo dostępu, sprostowania (aktualizacji), ograniczenia, przenoszenia, usunięcia danych osobowych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi na wykazaną niepoprawność w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych lub ich nieuprawnione przetwarzanie w świetle RODO i powyżej przedstawionych celów/zakresów krajowemu organowi nadzorczemu. Jest nim aktualnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach można zgłosić sprzeciw?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuacji, w której się Państwo znaleźli.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?
Jako Administrator Państwa danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym TECHAT Magdalena Częstochowska w świadczeniu usług komplementarnych, np.: zapewniających usługi płatnicze, transportowe i logistyczne, konsultingowe, audytowe, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub usług marketingowych, na podstawie Państwa zgód.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Dane klientów przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, o której mowa wyżej, a która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane z rozliczeniami wobec urzędów). Usuwamy lub anonimizujemy dane klientów, w szczególności gdy:
- klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda, np. na email marketing, newsletter),
- osoba, której dane dotyczą wyrazi skuteczny sprzeciw wobec dalszego przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes spółki),
- przedawnią się ewentualne roszczenia (jeżeli dane były przetwarzane w celu realizacji umowy),
- upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów, np. ustawy o rachunkowości.

Czy przekazujemy Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Ponadto Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Konto Klienta
Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Niemniej polami jedynie wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: adres e-mail i hasło oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności; inne dane pozostawiane sa przez Klienta dobrowolnie.

Cookies
Strona internetowa używa plików "cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach marketingowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Właściciel TECHAT Magdalena Częstochowska

 Dalej 
Koszyk więcej
... jest pusty
Promocje więcej
Kompresor PKTS2.5-50A
Kompresor PKTS2.5-50A
560,02zł
499,29zł
Nasza firma więcej

F.H.U. TECHAT
Magdalena Częstochowska

REGON: 140622300
NIP:    8212364113

ul. Wł. Jagiełły 21/58
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie


Magazyn Główny:
Zakrze 80
08-200 Łosice
woj. mazowieckie


tel.:  083/3572185
kom.: 0505591958
#gg:   10325490znajdź nas (mapka)

Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
kamakipor.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by osCommerce